Kanán
Katecheze na neděli

Hlavní stránka
Jak na to
Kontakt

Roční cyklus A
Doba adventní
Doba vánoční
Doba postní
Doba velikonoční
Liturgické mezidobí (1. - 10. neděle)
Liturgické mezidobí (11. - 20. neděle)
Liturgické mezidobí (21. - 30. neděle)
Liturgické mezidobí (závěr)

Roční cyklus B
Doba adventní
Doba vánoční
Doba postní
Doba velikonoční
Liturgické mezidobí (1. - 10. neděle)

Svátek Křtu Páně
Druhá neděle v mezidobí
Třetí neděle v mezidobí
Čtvrtá neděle v mezidobí
Pátá neděle v mezidobí
Šestá neděle v mezidobí
Sedmá neděle v mezidobí
Osmá neděle v mezidobí
Devátá neděle v mezidobí
Desátá neděle v mezidobí
Slavnost Nejsvětější Trojice
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Liturgické mezidobí (11. - 20. neděle)
Liturgické mezidobí (21. - 30. neděle)
Liturgické mezidobí (závěr)

Roční cyklus C
Doba adventní
Doba vánoční
Doba postní
Doba velikonoční
Liturgické mezidobí (1. - 10. neděle)
Liturgické mezidobí (11. - 20. neděle)
Liturgické mezidobí (21. - 30. neděle)
Liturgické mezidobí (závěr)

Liturgické mezidobí (první část) - roční cyklus B