Kanán
Katecheze na neděli

Hlavní stránka
Jak na to
Kontakt

Roční cyklus A
Doba adventní
Doba vánoční
Doba postní
Doba velikonoční
Liturgické mezidobí (1. - 10. neděle)
Liturgické mezidobí (11. - 20. neděle)
Liturgické mezidobí (21. - 30. neděle)
Liturgické mezidobí (závěr)

Roční cyklus B
Doba adventní
Doba vánoční
Doba postní
Doba velikonoční
Liturgické mezidobí (1. - 10. neděle)
Liturgické mezidobí (11. - 20. neděle)
Liturgické mezidobí (21. - 30. neděle)
Liturgické mezidobí (závěr)

Roční cyklus C
Doba adventní
Doba vánoční
Doba postní
Doba velikonoční
Liturgické mezidobí (1. - 10. neděle)
Liturgické mezidobí (11. - 20. neděle)
Liturgické mezidobí (21. - 30. neděle)
Liturgické mezidobí (závěr)

Jak pracovat s těmito stránkami

Pro stažení materiálů pro příslušnou neděli vyberte v bočním sloupci příslušný liturgický cyklus, zvolte liturgickou dobu a otevřete stránku konkrétní neděle. Materiály pro každou neděli se skládají z následujících částí:

   - Dětem přístupnou formou podané evangelium

   - Krátké zamyšlení

   - Kvíz, bludiště nebo jiná hříčka

   - Obrázek na vybarvení

Všechny uvedené materiály je možné vytisknout. Materiály zveřejňujeme jednak ve formátu PDF (k jeho prohlížení je potřeba nainstalovat prohlížeč Adobe Acrobat Reader - zdarma na http://www.adobe.cz) a jednak ve formátu JPEG a MS WORD.

Materiály jsou pouze návrhem pro rodiče, jak s textem evangelia pracovat. Je vhodné přizpůsobit je dítěti, jeho věku, znalostem, schopnostem apod.

Dětem přístupnou formou podané evangelium

Zamyšlení

Cílem krátkého zamyšlení je dovést dítě k tomu, aby si uvědomilo, co chce evangelium říci. Čím více se rodičům podaří, aby dítě na zamyšlení spolupracovalo, tím více vezme dítě jeho závěr za svůj.

V úvodu najdou rodiče Motto, tedy myšlenku z evangelia, kterou zamyšlení rozvíjí.

Celý text je zaznamenán formou rozhovoru, kdy běžným písmem jsou psány otázky, které mohou rodiče dítěti pokládat, aby tak společně došli k závěru. Kurzívou jsou psány odpovědi dítěte, které lze na danou otázku očekávat, příp. ke kterým se snažíme dítě dovést.

Myšlenka, kterou by si dítě mohlo z evangelia odnést, je formulována v Závěru. Na tuto myšlenku lze navázat konkrétním předsevzetím.

Kvíz

Na myšlenku evangelia navazuje malá hříčka pro děti. Úkoly jsou různé a jsou vždy popsány. Někdy budou muset dítěti pomoci rodiče, jindy zvládne úkol samo. K vyřešení kvízů stačí většinou tužka, někdy pastelky nebo nůžky a lepidlo.

Obrázek

Poslední částí je obrázek, který může dítě vybarvit. Barvy záleží zcela na něm.